Home Zaměstnanci Kučera Tomáš

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

 

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D

zástupce vedoucího Ústavu vodního hospodářství obcí
odborný asistent

Kontakty

tel.:  5 4114 7723

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

kancelář: Z319

Tomáš Kučera

Zaměření

systémy zásobování pitnou vodou
matematické modelování a hydraulická analýza vodovodních sítí
úprava vody, laboratorní modely technologických procesů úpravy vody
plánování obnovy vodovodních sítí, hodnocení technického stavu vodovodů
pasport vodovodů a kanalizací

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • CARE-W - 5. rámcový program EU
 • Výzkumný záměr oboru V "Modelování a řízení provozu vodárenských distribučních sítí"
 • WaterNews - Informační vodohospodářský server
 • Kurz celoživotního vzdělávání "Rekonstrukce vodohospodářských sítí"
 • Generel zásobování vodou města Plzně
 • COST C18 - European Science Foundation: Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste
 • WABe - MŠMT-COST: Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností
 • CVVH - ESF/MŠMT: Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
 • WaterRisk - MŠMT-NPVII: Identifikace,kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou
 • Technicko-ekonomické posouzení variant zásobování Skupinového vodovodu Hlinsko
 • Interaktivní výuka v počítačové učebně Ústavu vodního hospodářství obcí
 • Měření průtoku v tlakových potrubních systémech přenosným ultrazvukovým průtokoměrem
 • Kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a státní správu na téma "Úprava vody", "Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktrury", "Plánování obnovy vodovodních sítí", CŽV: Hydraulická analýza vodovodních sítí – využití aplikace Epanet, CŽV: Základní výpočty v dopravě vody
 • Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost - specifický výzkum, 2011-2012
 • Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody - specifický výzkum, 2012-2014
 • Metodika technického auditu vodárenské infrastruktury měst a obcí - specifický výzkum, 2013-2015
 • Vodárenský informační portál - Vodovod.info

Kurzy celoživotního vzdělávání

Členství v odborných organizacích

 • člen International Water Association (IWA), Londýn, Velká Británie
 • člen České společnosti pro bezvýkopové technologie (CzSTT) od roku 2005
 • člen ČSAVE od roku 2010
 • člen správní rady Nadačního fondu prof. Šerka

Publikační činnost